Faktoring jest to kolejna forma finansowania pomagająca poprawić płynność finansową firmy.

Faktoring

Faktoring

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl

Faktoring polega na „odsprzedaży” przekazaniu należności naszej firmy do Faktora. Przedsiębiorcy wystawiający faktury z terminami płatności 30 – 90 dni, dzięki usłudze faktoringu otrzymują zapłatę za wspomniana fakturę. Następnie nasz kontrahent w terminie określonym z fakturze przelewa nasza należność do Faktora.

Faktoring to bardzo dobre rozwiązanie poprawiające przepływ pieniądza w firmie. Faktoring może działać, jako uzupełnienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Limit faktoringowy jest bardzo dobrym uzupełnieniem finansowania firmy. Z faktoringu firma może korzystać w momencie, gdy pojawiają się zatory płatnicze np. zbliżające się płatności za niezbędne do prowadzonej działalności produkty i usługi. Dzięki usłudze faktoringu firmy mają możliwość płacenia gotówką za niezbędne towary i produkty co często wpływa na uzyskiwanie rabatów, a to poprawia marżę firmy, a w konsekwencji zwiększa zysk firmy.

Spośród firm świadczących usługi faktoringowe sposób badania zdolności (do wyznaczenia limitu faktoringowego) jest zróżnicowany. Niektóre firmy oceniają zdolność korzystającego, ale są również firmy, które oceniają głównie kontrahentów i ich zdolność do zapłaty przekazanych należności.

Faktoring nie powinien być mieszany z windykacją, ze względu na to, że faktor zapłaci nam jedynie za nieprzeterminowane faktury. Faktoring jest kosztem firmy, ponieważ od każdej przekazanej faktury Faktor potrąci nam zapisaną w umowie opłatę.

Faktoring jest również znakomitym rozwiązaniem ze względu na to, że nie jest widoczny w bilansie firmy, która prowadzi pełna księgowość. W rachunku zysków i strat pojawiają się jedynie odsetki i opłaty, które płacimy faktorowi.

Zapraszamy do kontaktu:

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl