Gwarancja de minimis BGK to forma zabezpieczenia zarówno kredytów w rachunku bieżącym jak i kredytów inwestycyjnych.

gwarancja de minimis bgk

gwarancja de minimis BGK

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl

Jest to rządowe wsparcie dla Firm nieposiadających zabezpieczenia rzeczowego (hipoteka, zastaw rejestrowy, poręczenie). Gwarancja de minimis BGK pozwala na:

  • Uzyskanie wyższych kwot kredytów,
  • Obniżenie oprocentowania,
  • Wydłużenie okresu kredytowania,
  • Zmniejszenie wymaganego wkładu własnego.

Dzięki nam uzyskacie Państwo pomoc w wyborze Banków, które oferują formę zabezpieczenia, jaką jest Gwarancja de minimis BGK, która pomoże zdobyć finansowanie niezbędne do prowadzenia biznesu. Dzięki nam państwa działalność gospodarcza będzie mogła rozwinąć skrzydła i rozpocząć kolejne inwestycje oraz ustabilizować płynność finansową.

Zapraszamy do kontaktu:

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl