Leasing to kolejna bardzo istotna forma wsparcia finansowego dla firm.

Leasing jest to dzierżawa, wynajem przedmiotu leasingu od finansującego (leasingodawcy).  Finansowanie to polega na tym, że zgodnie z zawieraną umową na czas określony dzierżawimy sprzęt (samochody, meble oraz inne ruchomości), za co ponosimy określone w umowie opłaty: opłatę wstępną oraz raty leasingowe tzw. czynsz. Leasingobiorca ma możliwość pierwokupu dzierżawionego sprzętu, ale nie ma tego obowiązku. Leasing jest bardzo elastyczną formą finansowania. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru opłaty wstępnej, wysokości rat oraz wysokości wykupu (z zastrzeżeniem zapisów ustawowych). Wiele firm leasingowych daje leasingobiorcy możliwość elastycznego regulowania rat czynszowych rozkładając raty zgodnie z deklarowanymi terminami i wysokościami spłat np. dla firm posiadających sezonowość, która nie pozwala na regularne spłaty w ratach równych.

Ponadto Leasing niesie ze sobą takie atuty jak:

  • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),
  • możliwość rozliczenia podatku VAT,

Leasing dzielimy na:

  • leasing operacyjny, czynsz najmu jest w całości kosztem leasingobiorcy,
  • leasing finansowy, kosztem leasingobiorcy jest część odsetkowa, a wartość sprzętu jest amortyzowana,
  • leasing zwrotny (może mieć formę zarówno finansowa jak i operacyjną), który polega na uwolnieniu gotówki z posiadanych środków trwałych.

Bardzo ciekawą formą finansowania jest Leasing Nieruchomości, który opiszemy na osobnej stronie.

Zapraszamy do kontaktu: