Leasing nieruchomości to dzierżawa środków trwałych, jakimi są nieruchomości.

Leasing nieruchomości

Leasing Nieruchomości

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl

Leasing nieruchomości daje możliwość zarówno zakupu nieruchomości jak i (co jest coraz bardziej popularne) uwolnienia gotówki. Jest to bardzo elastyczna forma finansowania, która pozwala na uzyskanie wysokich kwot na przyszłe inwestycje bez obowiązku ich rozliczania.

Leasing nieruchomości to w przypadku leasingu zwrotnego forma podobna do pożyczki hipotecznej dla firm, której dużą zaletą jest elastyczność. Przedmiotem leasingu może być: budynki wolnostojące, lokale użytkowe, biurowce, fabryki, magazyny, hale produkcyjne i inne.

Leasing nieruchomości daje korzyść podatkową – zastosowanie tak zwanej przyspieszonej amortyzacji. Stawka amortyzacji budynków i lokali nieużytkowych to 2,5%. Co to oznacza? Oznacza to, że amortyzacja będzie trwała 40 lat. W przypadku gdy zaciągniemy leasing nieruchomości okres amortyzacji zostanie skrócony do okresu kredytowania – ze względu na to, że cała rata czynszu jest kosztem firmy (przy leasingu operacyjnym). Zasada ta nie dotyczy gruntu, który ze względu na brak amortyzacji jest finansowany leasingiem finansowym.

Leasing nieruchomości może być sposobem na uzyskanie wysokich kwot zamrożonych w posiadanych aktywach. Dzięki uzyskanym środkom przedsiębiorcy mogą rozwijać swój biznes i planować kolejne inwestycje. Leasing nieruchomości rodzi pewne wymogi dokumentacyjne, ale tym nie trzeba się przejmować, My pomożemy Państwu we wszystkich niezbędnych czynnościach przygotowujących do zaciągnięcia tego zobowiązania. Dzięki nam Państwa Biznes będzie się rozwijał w szybszym tempie.

Zapraszamy do kontaktu:

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl