Mieszkanie dla Młodych to rządowy program pomocy państwa przy nabyciu pierwszego mieszkania.

Program polega na dopłacie Państwa do wkładu własnego dla osób do 35 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie. Program wspiera również w spłacie części kapitału kredytu.

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl

Program Mieszkanie dla Młodych przysługuje osobom, które:

  • Nie posiadają własnościowego mieszkania
  • Nie posiadają spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone do nabywanego mieszkania, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Warunkiem otrzymania finansowego wsparcia jest zaciągnięcie kredytu o parametrach określonych w ustawie:

  • w kwocie stanowiącej, co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości,
  • w złotówkach,
  • na okres co najmniej 15 lat,
  • na nabycie nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych liczone jest w następujący sposób:

  • 10% dla rodzin bez dzieci oraz dla singli,
  • 15% dla rodzin z przynajmniej jednym dzieckiem.

Będzie to kwota wyznaczona poprzez iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w metrach kwadratowych nabywanego mieszkania (nie więcej niż 50 metrów kwadratowych) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzeniowego mieszkania.

Dodatkowa pomoc w programie Mieszkanie dla Młodych w formie częściowej spłaty kapitału będzie przysługiwała raz rodzinie, w której w okresie 5 lat od podpisania umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko. Rodzina taka będzie mogła liczyć na spłatę 5% kapitału ze środków rządowego programu.

W celu zapoznania się ze szczegółami programu zapraszamy do kontaktu:

mail: kontakt@abckredyty.waw.pl