Ubezpieczenia są rodzajem wsparcia finansowego, z którego zwykle nikomu nie życzymy korzystać (wyjątkiem są narodziny dziecka w ubezpieczeniu grupowym).

Wiele osób (potencjalnych klientów, kredytobiorców) traktuje ubezpieczenia na życie, jako zło konieczne, obowiązkowo dodawane do produktów kredytowych. Pojawiają się osoby, które są świadome zagrożeń, jakie czekają w ich codziennym życiu i pracy zawodowej i często same pytają o możliwość ubezpieczenia. Niestety takich osób jest bardzo mało.

Ubezpieczenia mają wiele postaci:

 • ubezpieczenia indywidualne na życie,
 • ubezpieczenia grupowe zdrowotne/ opieki szpitalnej,
 • ubezpieczenia grupowe na życie,
 • ubezpieczenia nieruchomości, w tym działek, domów mieszkań, OC,
 • ubezpieczenia mienia i rzeczy ruchomych, również środków obrotowych firmy,
 • ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ubezpieczenia turystyczne i NNW,
 • ubezpieczenia OC, D&O, finansowych np. należycie wykonanego kontraktu, gwarancji finansowych, montażowych,
 • ubezpieczenia sporów podatkowych,
 • ubezpieczenia ochrony prawnej,
 • ubezpieczenia emerytalne, rentowe, w formie IKE, IKZE, PPE.
 • polisy inwestycyjne.

Ubezpieczenia są potrzebne i im szybciej się ubezpieczymy tym lepiej dla nas i dla naszej rodziny, choć oczywiście nikomu nie życzymy korzystania z tych świadczeń, poza jednym opisanym w pierwszym akapicie przypadkiem.

Zapraszamy do kontaktu: